NLP Practitioner in een hybride leeromgeving

8 x Zoom avondmeeting  

10 x Live zaterdagen in Hilversum

18 weken voor € 1800  

 • 18 digitale NLP lessen met 24 praktijk video's ( gemiddeld 20 min)
 • 24 demonstratie video's (gemiddeld 15 min)
 • Multiple choice toetsing per les
 • 8 avonden via Zoom, voor vraag & antwoord en extra uitleg
 • 10 zaterdagen, NLP oefenen en leren toepassen in de  praktijk
"Dit hybride NLP programma heb ik met zorg samengesteld, gebaseerd op ervaring van 25 jaar NLP trainingen van meer dan duizend deelnemers".
NLP-beroeps-certificaat

BTW vrijstelling voor deelnemers - sinds 2000 lid van de NVNLP

Data  winterseizoen November 2023 - Maart 2024                    

 1. Zaterdag:  04 November 2023
 2. Woensdagavond: 08 November 2023
 3. Zaterdag: 18 November 2023
 4. Woensdagavond: 22 November 2023
 5. Zaterdag: 02 December 2023
 6. Woensdagavond: 06 December 2023
 7. Zaterdag: 16 December 2023
 8. Woensdagavond: 20 December 2023
 9. Zaterdag: 06 Januari 2024
 10. Woensdagavond: 10 Januari 2024
 11. Zaterdag: 20 Januari 2024
 12. Woensdagavond: 24 Januari 2024
 13. Zaterdag: 03 Februari 2024
 14. Woensdagavond: 07 Februari 2024
 15. Zaterdag: 17 Februari 2024
 16. Woensdagavond: 21 Februari 2024
 17. Zaterdag: 02 Maart 2024
 18. Zaterdag: 16 maart 2024
 19. Certificatie op inhoudelijke kennis woensdagavond 27 maart 2024

Inschrijven om de NLP training te volgen:
- bel even nr. 0641487813
- mail naar info@adriananlpinstituut.nl of aa@adriana-adriaanse.nl

Een syllabus is voor veel studenten een ondoorgrondelijk dik boek. Deze e-learning leeromgeving vol video's en zelftesten maakt online leren weer leuk!

#

Met een klein groepjes (4-6 deelnemers) samen studeren en elkaar ontmoeten via Zoom en Live in Hilversum zorgt voor veel persoonlijke aandacht!

NLP-mockup-jan-2022
_MG_0688

Waarom ben ik zo blij met NLP in mijn leven? 

“Ik wilde meer keuze en meer grip op mijn leven. Mij overkwam van alles, alsof ik geen keuze had. Om dat te veranderen moest ik me bewust worden van mijn denken, voelen, doen en ook  dat van anderen.

 Met NLP heb ik beter inzicht in mezelf en mijn omgeving gekregen, wat een positief effect heeft op alles wat ik onderneem.

Daarom gun ik iedereen een gedegen opleiding!

E-learning lessen 

Alle 18 lessen zijn open zodra je je hebt ingeschreven.

 • Totale NLP practitioner in 18 digitale lessen voor thuis studie
 • Ondersteunende praktijk en demonstratie video's
 • Multiple choice toetsen na iedere les
 • Voor iedereen te begrijpen en te volgen NLP lessen
 • Goed geschreven lesmateriaal, papieren syllabus ook beschikbaar

Groepslessen in contact met elkaar

Alle 18 lessen ook via Zoom meetings en live bijeenkomsten.

 • Kleine groepjes 4-6 deelnemers
 • Live praktijk bijeenkomsten op zaterdag in Hilversum
  van 9.30 - 17.00  uur
 • Zoom theoretische avondlessen, herhalen en vraag & antwoord
  van 19.30 - 21.30 uur
 • Veel  aandacht voor persoonlijke onderwerpen
 • Lunch koffie/thee inbegrepen
Adriana-1292

Waar doe ik dit al 25 jaar voor?

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik na 25 jaar NLP Trainingen geven, studenten veel kan leren, zonder dat ik actief zelf lesgeef. Online is een kado en ik help bestaande opleidingen en hun studenten graag, verder met mijn kennis die nu gedigitaliseerd is, voor altijd.

Digitale leeromgeving

Digitale leeromgeving

Leer de stof in eigen tempo. Bekijk de video's. Kijk de lessen terug. Doe de vrijblijvende toetsingen voor jezelf en heb alle lessen overal ter wereld bij de hand.

Mondelinge toelichting

Mondelinge toelichting

Bekijk de uitleg, precies zoals in de live workshops maar dan digitaal. Was het toch niet helemaal duidelijk, bekijk het terug of luister onderweg.

demonstratie als oefening voor

Demonstratievideo

In de demo video's laat ik je zien hoe de oefeningen werken, zodat je precies weet hoe jij deze oefeningen zelf kunt doen. Eigenlijk precies zoals tijdens een live workshop.

Multiple choice test jezelf

Multiple choice

Test jezelf, heb je de stof voldoende onder de knie? Aan het eind van iedere les kun je checken of je de stof voldoende beheerst, middels de multiple choice toets.

Inhoud van de NLP Practitioner 

Les 1:

 • Basisaspecten NLP
 • Waarnemen & Filteren
 • Demonstratie filteren: kenmerken, input & output, sorteerstijlen
 • Demonstratie filteren: Aandachtsvelden, denken-voelen-doen, herkennen + vraagstijl

Les 2:

 • V.A.K.O.G.
 • Kalibreren, demonstratie kalibreren
 • Representatiesystemen, primair & leidend
 • Predikaten & Oogbewegingen
 • Demonstratie predikaten herkennen & toepassen
 • Demonstratie oogbewegingen herkennen

Les 3:

 • Rapport en rapport vaardigheden
 • Sort by other, andermans wereldbeeld
 • Matchen, demonstratie visueel & auditief
 • Mismatch en demonstratie elegante mismatch
 • Backtrack, demonstratie taal/tonaliteit
 • Oefening: pace & lead

Les 4:

 • Chunken, ordenen van informatie
 • Criteria, normen & waarden
 • Demonstratie chunken in de praktijk
 • Demonstratie criteria in de praktijk

Les 5:

 • Neurologische niveaus, van omgeving tot missie
 • Model voor o.a. Analyse
 • Demonstratie: Niveaus herkennen in taal
 • Demonstratie: Probleem oplossen

Les 6:

 • Associëren en dissociëren, verbinden en emotioneel afstand nemen
 • Perceptuele posities, zelf-ander-waarnemer
 • 3-staps dissociatie
 • Demonstratie associëren en dissociëren in de praktijk
 • Demonstratie 3-staps dissociatie
 • Oefening: Perceptuele posities

Les 7:

 • Ankeren
 • Trigger versus stimulus
 • Demonstratie ankerprocedure
 • Demonstratie overbrengen van hulpbronnen
 • Samenvallende ankers

Les 8:

 • Emoties behandelen met ankerprocedures
 • Zelfanker voor emotionele ondersteuning
 • Veranderen van negatieve ervaringen in je persoonlijke geschiedenis
 • Allergie proces voor een enkelvoudige allergie

Les 9:

 • Metamodel: groepen, filters, verbinden naar communicatieproces
 • Taalpatronen: : info verzamelen, begrenzingen van wereldbeeld, semantische slechte vormgeving
 • Oefeningen Weglatingen
 • Oefeningen Generalisaties
 • Oefeningen Semantisch slechte vormgeving

Les 10:

 • Metaforen, structuur en analogiëen vinden
 • Theorie en opbouw van een verhaal met een boodschap
 • Metaforen schrijven
 • Praktijkvoorbeelden van het schrijven van een metafoor

Les 11:

 • Outcome model
 • Structuur om doelen te realiseren
 • Demonstratie: Outcome kader
 • Demonstratie: Probleem kader
 • Demonstratie: Resource en strategie kader

Les 13:

 • Submodaliteiten: de codering van emoties
 • Submodaliteiten versus associëren/dissociëren
 • Demonstratie: Submodaliteit toepassen
 • Demonstratie: Contrast analyse van een vaardigheid
 • Demonstratie: Swish pattern voor gedrag verandering bij gewoontes
 • Demonstratie: Fast fobia proces voor een irrationele angst

Les 12:

 • Kaderen en herkaderen
 • Verbaal herkaderen
 • Content, context herkaderen
 • inzoomen, uitzoomen
 • gedrag scheiden van intentie

Les 14:

 • Demonstraties Submodaliteiten
 • Contrast analyse van een vaardigheid
 • Demonstratie: Swish pattern proces voor gedragsverandering bij gewoontes
 • Demonstratie: Fast fobia proces voor een irrationele angst

Les 15:

 • Werken met interne Delen: de psychologie van persona
 • Communiceren met het onderbewuste
 • Demonstratie: 6-staps herkaderen om  gewoonte gedrag veranderen

Les 17:

 • Tijd en Tijdlijnen
 • Ruimtelijke voorstelling van tijd
 • Demonstratie: Ontdekken en inventariseren van je persoonlijk organisatie van tijd
 • Demonstratie: Tijdlijnen veranderen en persoonlijke waarden installeren naar de toekomst

Les 16:

 • Demonstraties werken met delen
 • Intergrating polarities polariteiten, integreren van polariteiten
 • Spatial reframing, mediation met interne delen.

Les 18:

 • Voorbereiding op de certificatie NLP-Practitioner
 • Online test op theoretische kennis en praktijkkennis
 • Praktijktest live: gespreksvoering en inzicht & toepassing interventies